Byråns verksamhet

ADVOKATBYRÅN

MARKUS BERGDAHL

 

Advokatbyrån med expertkunskaper i brottmål

 

 

 

 

Advokatbyrån Markus Bergdahl AB är en advokatbyrå som är helt specialiserad på brottmål. Byrån åtar sig endast uppdrag som  försvarsadvokat eller målsägandebiträde. 

 

Försvarare 

 

I brottmål har du som är misstänkt för brott behov av en offentlig försvarare och du har rätt att ha en försvarare närvarande vid det första polisföret. Advokat Markus Bergdahl arbetar både som offentlig och privat försvarare.

 

Advokat Markus Bergdahl har medverkat i många uppmärksammade brottmålsrättegångar och har sedan sin tid som åklagare lång erfarenhet och omfattande kunskap om hur polis och åklagare arbetar. Advokat Markus Bergdahl har särskild insikt om vilken bevisning som polis och åklagare kan ha redan i samband med delgivning av brottsmisstanke. Med ditt bästa i fokus kan advokat Markus Bergdahl förbereda dig om du är misstänkt för brott på vilka frågor som kan uppkomma och ge kvalificerad rådgivning om hur man som misstänkt skall agera redan i ett första polisförhör och vid domstolsförhandling. Markus Bergdahls råd är att aldrig gå på polisförhör utan försvarare närvarande!

 

Målsägandebiträde

 

I brottmål har du som varit utsatt för brott (brottsoffer) möjlighet av att få ett målsägandebiträde förordnat av tingsrätten. Advokat Markus Bergdahl är dig behjälplig med att närvara vid polisförhör, stöttar dig under hela brottmålsprocessen, förbereder skadeståndsanspråk gentemot den åtalade samt närvarar och är ett stöd i samband med rättegång. Har du varit utsatt för våldsbrott, sexualbrott eller annat allvarligt brott är det en stark rekommendation att du så snabbt som möjligt begär ett målsägandebiträde som kan stötta dig och hjälpa dig redan i samband med första polisförhör.

 

Advokat Markus Bergdahl är sedan sin tid som åklagare van vid förbereda rättegångar ur ett brottsoffers perspektiv. På grund härav har Markus Bergdahl stor erfarenhet av biträda ett brottsoffers talan, förbereda målsäganden inför förhör och domstolsförhandling samt föra skadeståndstalan åt målsäganden.

 

Advokat Markus Bergdahl åtar sig uppdrag i hela Sverige.

 

 

ADVOKATBYRÅN

MARKUS BERGDAHL

 

Org nr 559062-7195


Kontorsgemenskap med Advokatfirman Sederholm 

 042 - 12 79 45

Drottninggatan 30-36

Helsingborg

Copyright © All Rights Reserved