Byråns verksamhet

Advokatbyrån med expertkunskaper i brottmål och stor erfarenhet av vårdnadstvisterMISSTÄNKT FÖR BROTT?

I brottmål har du som är misstänkt för brott behov av en offentlig försvarare och du har rätt att ha en försvarare närvarande vid det första polisföret. Vi arbetar både som offentlig och privat försvarare.

 

Markus Bergdahl och Eleonora Johansson har medverkat i många uppmärksammade brottmålsrättegångar och de har sedan sin tid som åklagare lång erfarenhet och omfattande kunskap om hur polis och åklagare arbetar.


Markus Bergdahl och Eleonora Johansson har särskild insikt om vilken bevisning som polis och åklagare kan ha redan i samband med delgivning av brottsmisstanke. Med ditt bästa i fokus kan vi förbereda dig om du är misstänkt för brott på vilka frågor som kan uppkomma och ge kvalificerad rådgivning om hur man som misstänkt skall agera redan i ett första polisförhör och vid domstolsförhandling. Vårt råd är att aldrig gå på polisförhör utan försvarare närvarande!

 

UTSATT FÖR BROTT?

 I brottmål har du som varit utsatt för brott (brottsoffer) möjlighet av att få ett målsägandebiträde förordnat av tingsrätten. Vi är dig behjälpliga med att närvara vid polisförhör, stöttar dig under hela brottmålsprocessen, förbereder skadeståndsanspråk gentemot den åtalade samt närvarar och är ett stöd i samband med rättegång. Har du varit utsatt för våldsbrott, sexualbrott eller annat allvarligt brott är det en stark rekommendation att du så snabbt som möjligt begär ett målsägandebiträde som kan stötta dig och hjälpa dig redan i samband med första polisförhör.

 

Både Markus Bergdahl och Eleonora Johansson är sedan deras tid som åklagare vana vid förbereda rättegångar ur ett brottsoffers perspektiv. Frida Antier Bandstein har precis som övriga av byråns medarbetare erfarenhet av att företräda brottsoffer. På grund härav har vi på byrån stor erfarenhet av biträda ett brottsoffers talan, förbereda målsäganden inför förhör och domstolsförhandling samt föra skadeståndstalan åt målsäganden.

 

Byråns medarbetare åtar sig uppdrag i hela Sverige.


FAMILJERÄTT OCH SOCIALRÄTT

Eleonora Johansson och Frida Antier Bandstein åtar sig även uppdrag gällande socialrätt (LVU/LVM/LPT) och frågor om vårdnad och umgänge med barn. Eleonora Johansson har mot bakgrund av sin erfarenhet som ordförande i socialnämnden i Helsingborg erfarenhet av social- och familjerättsliga frågor och Frida Antier Bandstein har stor erfarenhet av att biträda privatpersoner i både familjerättsliga och socialrättsliga frågor.

 

ADVOKATBYRÅN

MARKUS BERGDAHL

 

Org nr 559062-7195


Kontorsgemenskap med Advokatfirman Sederholm 

 042 - 12 79 45

Drottninggatan 30-36

Helsingborg

Copyright © All Rights Reserved