Medarbetare

ADVOKAT

MARKUS

BERGDAHL

 

ÅKLAGAREN SOM BLEV FÖRSVARSADVOKAT

 

 

MARKUS BERGDAHL ÅTAR SIG UPPDRAG

I HELA SVERIGE.


MOBIL: 073 - 422 76 42

Markus Bergdahl studerade juridik vid Lunds universitet och hans karriär har nästan uteslutande handlat om straffrätt sedan han tog sin examen.


Markus Bergdahl har varit en framgångsrik åklagare och advokat och var 2018 den enda brottmålsadvokaten som tog plats på HD-Sydsvenskans lista över de 100 mäktigaste personerna i nordvästra Skåne.


 

Markus Bergdahl har under tolv år arbetat som åklagare i Stockholm, Malmö och Helsingborg. De sista åren som åklagare arbetade han uteslutande med ärenden gällande grov brottslighet på Åklagarkammaren i Helsingborg och Internationella åklagarkammaren i Malmö. Markus Bergdahl har även erfarenhet av utredningar gällande gränsöverskridande brottslighet. Markus Bergdahl har synnerligen omfattande vana av ärenden där hemliga tvångsmedel har använts (telefonavlyssning, buggning m.m.).

 

Markus Bergdahl har sedan han lämnade åklagarväsendet arbetat som försvarsadvokat och målsägandebiträde. Till följd av sitt erfarenhet som åklagare har han särskild insikt och kunskap om hur polis och åklagare arbetar och vilka rättigheter en misstänkt eller ett brottsoffer har redan i samband med ett första polisförhör och efterföljande rättegång.

 

Markus Bergdahl är anlitad i hela landet och åtar sig även uppdrag avseende ekonomisk brottslighet.

 

Markus Bergdahl är även anlitad av utbildningsföretag och föreläser för andra advokater. Markus Bergdahl är också engagerad i idrottsrörelsen och sitter i styrelsen för allsvenska Helsingborgs IF.

MARKUS BERGDAHL

I

MEDIA

Karriär som åklagare

- numera advokat >

 

Försvarare i grov narkotikasmuggling där klienten friades >

 

Försvarare

i HIF/Olympia-målet >

< Friande dom för grovt insiderbrott

 

< Mordet på 31-åringen

 

< Försvarare för maffians bankir

 

< Försvarare i SVT-målet