Eleonora Johansson


ELEONORA

JOHANSSON

 

F.D. SPECIALISTÅKLAGARE - ÅTAR SIG UPPDRAG SOM FÖRSVARARE OCH MÅLSÄGANDEBITRÄDE I BROTTMÅL SAMT SOM OMBUD I FAMILJERÄTT OCH SOCIALRÄTT 

 

 

ELEONORA JOHANSSON ÅTAR SIG UPPDRAG

I HELA SVERIGE.MOBIL: 072 - 745 35 08

eleonora@markusbergdahl.se


Eleonora Johansson studerade juridik vid Lunds universitet och hennes karriär har nästan uteslutande handlat om straffrätt sedan hon tog sin examen 2004.


Eleonora Johansson har varit en framgångsrik åklagare och heltidspolitiker. Hon har varit förekommande på HD-Sydsvenskans lista över de 100 mäktigaste personerna i nordvästra Skåne.


 

Eleonora Johansson har under elva år arbetat som åklagare i Göteborg och Helsingborg. De sista åren som åklagare arbetade hon uteslutande med ärenden gällande grov brottslighet på Åklagarkammaren i Helsingborg. Hon har synnerligen omfattande vana av ärenden där hemliga tvångsmedel har använts (telefonavlyssning, buggning m.m.). Eleonora Johansson har även en mycket omfattande erfarenhet av utredningar gällande relationsvåld och sexualbrott.

 

Eleonora Johansson åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt som ombud i frågor om vårdnad och umgänge med barn samt socialrätt.


Till följd av sin erfarenhet som åklagare har hon särskild insikt och kunskap om hur polis och åklagare arbetar och vilka rättigheter en misstänkt eller ett brottsoffer har redan i samband med ett första polisförhör och efterföljande rättegång.


Eleonora Johansson har vidare föreläst för domare och utbildat poliser i straff- och processrätt och har även varit mediaåklagare inom Åklagarmyndigheten.

 

Eleonora Johansson åtar sig uppdrag i hela Sverige. 

 


ADVOKATBYRÅN

MARKUS BERGDAHL

 

Org nr 559062-7195


Kontorsgemenskap med Advokatfirman Sederholm 

 042 - 12 79 45

Drottninggatan 30-36

Helsingborg

Copyright © All Rights Reserved