Jana Vujic


JANA VUJIC

 

ÅTAR SIG UPPDRAG SOM SÄRSKILD FÖRETRÄDARE OCH MÅLSÄGANDEBITRÄDE I BROTTMÅL SAMT SOM OMBUD I FAMILJERÄTT OCH SOCIALRÄTT 

 

 

JANA VUJIC ÅTAR SIG UPPDRAG

I HELA SVERIGE.MOBIL: 070 - 270 99 73

jana@markusbergdahl.se

Jana Vujic studerade juridik vid Örebro universitet under 2012 - 2017.


Jana arbetade direkt efter sin examen på advokatbyrå i Stockholm med humanjuridik. Under åren 2018 - 2020 erhöll hon sin tingsmeritering vid Blekinge tingsrätt i Karlskrona. 

Genom sin erfarenhet av domstolsväsendet och genom sin erfarenhet av arbete på advokatbyrå har Jana Vujic dels stor insikt i domstolarnas arbete och processer, dels insikt om den enskildes behov i rättsliga frågor processer.


Jana Vujic åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i frågor rörande vårdnad och umgänge med barn samt socialrätt.

Jana Vujic talar utöver svenska och engelska även serbokroatiska (BKS). 

 

Jana Vujic åtar sig uppdrag i hela Sverige.