Rebecca Linde


ADVOKAT

REBECCA LINDE

 

ÅTAR SIG UPPDRAG SOM FÖRSVARARE OCH MÅLSÄGANDEBITRÄDE I BROTTMÅL SAMT SOM OMBUD I FAMILJERÄTT OCH SOCIALRÄTT 

 

 

REBECCA LINDE ÅTAR SIG UPPDRAG

I HELA SVERIGE.MOBIL: 070 - 661 40 66

rebecca@markusbergdahl.se

Advokat Rebecca Linde studerade juridik vid Uppsala universitet under 2010 - 2015.


Rebecca Linde fick direkt efter examen anställning som biträdande jurist på Advokatfirman Sederholm i Helsingborg. Rebecca Linde har sedan dess arbetat med familjerätt, brottmål och socialrätt samt även migrationsrätt.


Rebecca Linde har till följd av sin erfarenhet från Advokatfirman Sederholm arbetat nära advokaten Helene Ek Sederholm som är en synnerligen skicklig advokat. Rebecca Linde har till följd av sitt arbete på Advokatfirman Sederholm en mycket omfattande kunskap om och erfarenhet av driva familjerättsliga mål.


Rebecca Linde har varit advokat sedan 2018 och har även arbetatat som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål. 


Rebecca Linde har vidare erfarenhet av att driva socialrättsliga mål gällande tvångsvård om unga, psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård avseende missbruk (LVU, LVM och LPT) i förvaltningsdomstolar. Rebecca Linde har även erfarenhet av att driva migrationsrättsliga mål mot Migrationsverket 
i förvaltningsdomstolar.


Rebecca Linde har således en gedigen erfarenhet av att driva mål i domstol.


Rebecca Linde åtar sig uppdrag som försvarsadvokat, målsägandebiträde, ombud i mål rörande vårdnad, boende och umgänge med barn samt som biträde i socialrättsliga mål. 


 

Rebecca Linde åtar sig uppdrag i hela Sverige.